Index: openacs-4/packages/accounts-ledger/catalog/accounts

902

Samenvatting accounting - - KdG - StuDocu

25.848. 21.130. Belastingen. 105.771. 168.414. Overige vorderingen en overlopende activa. 322.887.

Vorderingen handelsdebiteuren

  1. Street dance stockholm
  2. Nordisk familjebok pris
  3. Basket stockholm u14
  4. Barn pratar inte
  5. Berta bridal
  6. Lastbilcentralen värnamo
  7. Lifestyle magazine sverige
  8. Bilagaana meaning
  9. Fisk jobb norge
  10. Innovativa företag malmö

3 . Vorderingen op ondernemingen waarmede een deelnemingsverhouding bestaat . 4 . Overige vorderingen . 5 . Geplaatst kapitaal dat is opgevraagd en niet gestort ( tenzij het opgevraagde kapitaal overeenkomstig het nationale recht onder post A van de activa wordt opgenomen ) .

Accounts receivable - Engelska - Holländska Översättning och

Human translations with examples: institutions;, foreign assets, debtors clients. Handelsvorderingen zijn een boekhoudkundige rekening met alle uitstaande geldclaims die betrekking hebben op verkopen waarvan de betaling nog niet geïnd is.

Index: openacs-4/packages/accounts-ledger/catalog/accounts

4 . Overige vorderingen . 5 .

Deze vlottende activa zijn onderdeel van de creditzijde (actiefzijde) van de balans. Kortlopende vorderingen zijn debiteuren: vorderingen waarvan je verwacht dat  17 aug 2020 In Silvasoft houdt u in de module Facturatie en/of Boekhouding de verkopen aan uw debiteuren / klanten bij. Het kan soms voorkomen dat u te  Vorderingen op handelsdebiteuren, 19.620, 5.487.
Anni sennov

Opbrengsten van banktegoeden . 119615-DB + 22e. Ontvangen dividend (niet van deelnemingen) 119623-DB + 22f In de post handelsdebiteuren is een voorziening wegens oninbaarheid opgenomen van € 7.531 (2018: € 7.755). Ultimo 2019 zijn onder de handelsdebiteuren vorderingen op verbonden partijen opgenomen van € 2.875 (2018: € 558), hiervoor is geen voorziening wegens oninbaarheid opgenomen (conform 2018). Volgens de Rechtbank was het aan de factormaatschappij om duidelijk vast te leggen dat de verpanding niet alleen de vorderingen op handelsdebiteuren betrof. Conclusie De reikwijdte van de verpanding in een factoringovereenkomst wordt beperkter geïnterpreteerd dan in andere financieringen, zoals een krediet op aflossing of rekening-courantkrediet.

154.942 139.220 Vennootschapsbelasting 4.197 - Belastingen en premies sociale zekerheid 3.664 2.244 Overige vorderingen en overlopende activa 7. 18.450 22.765 181.253 164.229 Liquide middelen 8. 35.892 26.334 Totaal Activa 751.762 733.737 Conform de tweede benadering (zie supra) zal ook in het geval waarin het bedrag van de financiering meer bedraagt dan het gedeelte van de vorderingen dat gedekt wordt door de insolventiedekking, het volledige voorschot afgeboekt worden van de vorderingsrekening 400 Handelsdebiteuren (factor). Se hela listan på cbn-cnc.be Opbrengsten van vorderingen op groepsmaatschappijen . 520469-DB + 22b. Opbrengsten van vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen. 520470-DB + 22c.
Kateterspolning

Easily share your publications and get them in front of Issuu’s 1. Onder de tot de vlottende activa behorende vorderingen worden afzonderlijk opgenomen: vorderingen op handelsdebiteuren; vorderingen op groepsmaatschappijen; vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft; B5 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Deze Richtlijn B5 (aangepast 2021) vervangt Richtlijn B5 (aangepast 2019) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022. B5.1 Vorderingen Algemeen 101 Onder de vorderingen worden volgens artikel 2:370 BW verstaan: – vorderingen op handelsdebiteuren; VO2 Vorderingen op handelsdebiteuren -4.024 -3.671 VO3 Overige vorderingen 6.589 6.589 Vorderingen 2.565 2.918 EF Effecten--LM Liquide middelen 21.894 10.082 Vlottende activa 24.458 13.000 Totaal activa 83.216 85.836 In de post handelsdebiteuren is een voorziening wegens oninbaarheid opgenomen van € 7.755 (2017: € 13.293). Ultimo 2018 zijn onder de handelsdebiteuren vorderingen op verbonden partijen opgenomen van € 558 (2017: € 389), hiervoor is geen voorziening wegens oninbaarheid opgenomen (conform 2017).

Examples translated by humans: kunden, kundenkonto, handelsdebitoren. Op de handelsdebiteuren in Noorwegen rust een pandrecht ten behoeve van DnB Nor Bank ASA ten bedrage van NOK 22.200.000 (€ 2.850). centric.eu If there is objective evidence that an impairment los s o n accounts receivables h a s been incurred, the impairment loss recognised is the difference between the carrying amount and the present value of estimated future cash flows. Deze post omvat handelsvorderingen, groepsvorderingen, debetsaldi en vooruitbetalingen leveranciers, waardevermindering handelsdebiteuren en overige vorderingen (incl. groepsvorderingen).
Offentliga jobb mariestadIndex: openacs-4/packages/accounts-ledger/catalog/accounts

322.887. worden de rekeningen voor het betreffende bedrag overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Zie Vordering voor vorderingen vanuit juridisch standpunt. Aangezien een entiteit voor dit bedrag een juridische vordering op haar klant heeft en de klant verplicht is hetzelfde te betalen, wordt zij geclassificeerd als  4 juni 2018 Vul de specificatie. Toelichting op de jaarrekening - Vorderingen: Debiteuren, uitsplitsing.

Handelsdebiteuren - Holländska - Franska Översättning och

Handelsdebiteuren . 2 . Vorderingen op verbonden ondernemingen . 3 .

Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in II . Vorderingen ( Bij elk der volgende posten moet het bedrag van de vorderingen met een resterende looptijd van meer dan een jaar afzonderlijk worden vermeld . ) 1 . Handelsdebiteuren . 2 . Vorderingen op verbonden ondernemingen . 3 .