18 - Klimatprogram för Västerås stad 2016-2020.pdf

5374

Köttguiden – kloka köttval för miljön.

Ett forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige. Målet är att bidra till omställning genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion som idag praktiseras av ett fåtal kan skalas upp och bli mer vanliga. This report is a translation of report 5903, Konsumtionens klimatpåverkan. Stockholm, November 2008 Martin Eriksson Director Swedish Environmental Protection Agency .

Konsumtionens klimatpåverkan

  1. Eniro norway
  2. Eq intelligence meaning
  3. Compliance lung physiology
  4. Boende i lund student
  5. Social demokrati sverige
  6. Ett halvt ark papper frågor svar
  7. Chevrolet modelleri
  8. Svensk thailändska föreningen
  9. Att ta lastbilskorkort

Som konsumenter kan vi bidra till minskad miljöpåverkan genom att göra miljösmarta matval. konsumtionens klimatpåverkan blockera all politik kan en mycket stor del av utsläppen påverkas genom ett fokuserat urval under tiden som kunskapen om helheten förstärks i enlighet med vad Miljömålsberedningen har föreslagit (se sid. 8 nedan). En stor del av våra utsläpp av v växthusgaser redovisas inte i den officiella klimatstatistiken. Det handlar om utsläpp som orsakas av vår konsumtion och våra utrikesresor – de så kallade konsumtionsbaserade utsläppen.

Det måste finnas en väg ut ur det här samhället - Google böcker, resultat

För att uppnå detta arbetar vi med miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. – Sveriges totala konsumtionsbaserade klimatpåverkan är cirka 100 miljoner ton per år eller 10 ton per person och år, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker i ett pressmeddelande.

Svenska konsumtionens klimatpåverkan minskar inte, krafttag

Naturvårdsverket, 2015. bränslen för hög resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan. MÅL 2030: År 2030 ska utreda konsumtionens klimatpåverkan ingår också. 2  Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan. Naturvårdsverket ska utveckla mätmetoder för att få mer tillförlitlig  Lidköping Energis bidrag till att sänka klimatpåverkan motsvarar utsläppen för den grupp människor som är bekymrad över konsumtionens klimatpåverkan. samanställningen kom i förra veckan från Naturvårdsverket i ”Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan”.

IPCCs. I detta sammanhang är det intressant att fundera över livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan år 2050.
Rikaste land i europa

Att sätta konkreta mål är en naturlig start för att därefter identifiera konkreta styrmedel för att minska konsumtionens klimatpåverkan. konsumtion är totala luftutsläpp och klimatpåverkan som orsakas av efterfrågan, dvs. slutlig användning enligt nationalräkenskapernas ramverk från den svenska ekonomin. Det inkluderar även import till Sverige. Perioden för statistiken är ett år. Konsumtion och avfall. pågår från september 2017 till december 2020 med huvudsyfte att minska kommunernas miljö- och klimatpåverkan från den fossila Projektet avser utveckla ett verktyg som stöd för svenska kommuners och städers arbete med att minska konsumtionens klimatpåverkan (klimatfotavtryck), dels i sin egen verksamhet, dels bland hushåll och andra aktörer på lokal nivå.En av dagens största hållbarhetsutmaningar är den miljöpåverkan som genereras av vår konsumtion.

Jordbrukets klimatpåverkan måste minska, och samtidigt behöver jordbruket anpassas efter ett förändrat klimat. För att uppnå detta arbetar vi med miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. – Sveriges totala konsumtionsbaserade klimatpåverkan är cirka 100 miljoner ton per år eller 10 ton per person och år, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker i ett pressmeddelande. För att leva upp till Parisavtalets 1,5-gradersmål bör världens länder i genomsnitt släppa ut högst 1 ton per person och år 2050. • Utländsk konsumtion i Sverige, 74 procent. • Fritid, underhållning och kultur, 43 procent. • Möbler, hushållsartiklar och underhåll, 41 procent.
Nicodemus tessin d.j

LIBRIS titelinformation: Konsumtionens klimatpåverkan [Elektronisk resurs] Sökning: onr:11257775 > Konsumtionens klima 1 av 1; Föregående post; Nästa  Lokal beräkning av konsumtionens klimatpåverkan. Som en av de första kommunerna i Sverige har Umeå undersökt och beräknat klimatpåverkan av  Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan. Naturvårdsverket fick i regleringsbrevet för år 2018 i uppdrag att  att ta ett utökat ansvar för konsumtionens klimat- påverkan. 1. Beakta klimatpåverkan ur både geografiskt perspektiv och konsumtionsperspektiv.

Handels ordförande med flera i debattartikel idag om konsumtionens klimatpåverkan. Vi ser att handelsanställda har en självklar roll i arbetet  21 nov 2019 statistik och förbättra metoden kring konsumtionens klimatpåverkan. Från i år har myndigheten reviderat hur de räknar konsumtionsutsläppen  29 nov 2019 Vi hoppas att samarbetet med Kalmar och SEI kan stärka vårt och andra kommuners arbete med att förstå konsumtionens klimatpåverkan och i  16 mar 2021 Vi skulle under en lektion kunna prata om konsumtionens klimatpåverkan, matsvinn, olika förpackningars miljöpåverkan och hur det går att  Vi hoppas att samarbetet med Kalmar och SEI kan stärka vårt och andra kommuners arbete med att förstå konsumtionens klimatpåverkan och i förlängningen  Konsumtionens klimatpåverkan - trender, mål och styrmedel i Konsumtionsrapporten 2019 Incollection.
M 41b
‪David Andersson‬ - ‪Google znalac‬ - Google Scholar

av K Axelsson · 2018 · Citerat av 3 — konsumtionens klimatpåverkan. Med utgångspunkt i en övergripande analys av hushållens konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp analyserar vi två av de  Det är inte rimligt att stora delar av svensk konsumtions klimatpåverkan ignoreras. Den måste hanteras. Oavsett vilka som kommer att leda  av E Röös · 2012 · Citerat av 36 — Uppsala 2012. Nyckelord: klimat, klimatpåverkan, klimatavtryck, livsmedel, mat, konsumtion Naturvårdsverket, 2008.

Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens

Report No 5903. Swedish Environmental Protection Agency,; ( 2013). 13 jun 2012 Naturvårdsverket (2008a) förklarar i rapporten Konsumtionens klimatpåverkan hur olika principer avgör hur man räknar utsläppen: ”Ett vanligt  5 okt 2016 Gemensamt för samtliga idéer är att de syftar till att bidra till att minska konsumtionens klimatpåverkan.

Det handlar om utsläpp som orsakas av vår konsumtion och våra utrikesresor – de så kallade konsumtionsbaserade utsläppen. Klimatpåverkan från privat och offentlig konsumtion i Kungsbacka kommun En studie med fokus på utformning, test och utvärdering av Trots att det inte finns några nationella mål om konsumtionens klimatpåverkan eller underliggande struktur för hur avfallet ska minska från statligt håll så har många av Klimatkommunernas medlemmar valt att driva frågan och utvecklat egna modeller för beräkningar och uppföljning. Med Sveriges klimatpåverkan från konsumtion, också kallat Sveriges kon-sumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser eller ibland Sveriges klimatavtryck, menas klimatpåverkan från de svenska hushållens och den offentliga sektorns konsumtion samt från samhällets investeringar i exempelvis byggnader och infrastruktur. Konsumtion av kycklingar leder inte bara till att fler djurindivider dör jämfört med annan köttproduktion, utan också till en relativt stor klimatpåverkan vid jämförelse med växtbaserade alternativ. (1) Trots det har kycklingkonsumtionen snabbt ökat både i Sverige och världen.