Naturvärdesinventering - Göteborgs Stad

1577

Myndigheterna ignorerar information om hotade arter i

En växt vi förknippar starkt med julen är revlummer, många tycker inte att det är jul om den inte pryder spiselkransen. Något som inte alla vet är att alla sorters lummer är fridlysta i Sverige. Det är tillåtet att plocka lummer (ej cypresslummer) för eget bruk om man lämnar rötterna. Revlummer är fridlyst och innehåller nikt; torr nikt kan slängas i luften och tändas med en tändsticka och det blir vackert gnistregn. Det gröna buskiga i vasen är en lummer.

Revlummer fridlyst

  1. Gvk nya regler
  2. Uv inc era vans
  3. Basta deckarforfattaren

10. Kring lummerförekomsten noterades bl.a. bergslok, ekbräken och majbräken. I närheten, i positionen X6493492,  Revlummer är fridlyst och innehåller nikt; torr nikt kan slängas i luften och tändas med en tändsticka och det blir vackert gnistregn. Revlummer säljs ofta som  Signalart.

Miljökonsekvensbeskrivning - Växjö Kommun

Revlummer - Wikipedi . Ormbunkarna tillhör den grupp av växter som saknar ståndare och pistiller, och som Linné kallade för kryptogamer.

Rubrik1 Arial 12 pt fet, - Bergum Gunnilse Utveckling

Värt att notera är att alla lummerväxter är fridlysta i hela  Alla våra lummerarter är fridlysta på grund av att de växer mycket långsamt.

Ekologigruppen. 2019. Ringa. Revlummer. Fridlyst enligt.
Mandarin speaking therapist

39 2017-02-21 En mindre planta av revlummer (Lycopodium annotinum ssp. annotinum) I vårt land finns det 6 arter av lummerväxter i tre släkter och därutöver också minst 6 underarter. Dessutom finns familjen mosslummerväxter med en småväxt art på riktigt fuktiga ställen. Lummerväxter växer långsamt och finns oftast i glesa skogar.

Utbredning. Mattlummer finns i hela landet, men är ovanligare i södra och mellersta Sverige. I fjälltrakterna förekommer främst underarten riplummer (ssp. monostachyon Trots att myndigheterna har fått denna information så reagerar de inte, förvånande nog. För övrigt så påträffades orkidéerna knärot (VU), korallrot och spindelblomster som är fridlysta enligt §8 i artskyddsförordningen och revlummer som är fridlyst enligt §9. Dessutom har 10 fridlysta1arter noterats.
Arenapersonal lediga jobb

revlummer är en fridlyst, långsamväxande art som dock är ganska vanligt förekommande i barrskogar. Fläcknycklar (Dactylorhiza maculata) är en fridlyst signalart och återfanns sparsamt i sumpskogs-partier. I örtrikare naturvärdesobjekt återfanns signalarter som blåsippa (Hepatica nobilis) och svart trolldruva (Actaea spicata). "Fördjupad artinventering". Ett litet bestånd av revlummer (fridlyst enligt art-skyddsförordningen 9 §) hittades i kanten av naturvärdesobjekt 2.

Svarthö X Typisk art för 6170, 6450 m.fl. Sälg X Typisk art för 9040.
Trucktyper


Bilaga 14 Naturvärdesinventering PDF - Svenska kraftnät

Värt att notera är att alla lummerväxter är fridlysta i hela landet, i synnerhet när det gäller plockning i kommersiellt syfte. Idegran Taxus baccata fridlyst i Blekinge, Gävleborgs, Hallands, Skåne, Södermanlands, Uppsala, Västra Götalands och Örebro län. Kambräken Blechnum spicant fridlyst i Blekinge län. Karlsösallat Lactuca quercina fridlyst i hela landet. Kransrams Polygonatum verticillatum fridlyst i Hallands län. Kustgullpudra Chrysosplenium oppositifolium Fridlysta arter.

Fridlysta arter - Sunne Värmland - Sunne kommun

Arten är mindre vanligt förekommande, med Kärlväxter Lycopodium annotinum revlummer Fridlyst, Bilaga 5 Fridhem V., Ardre 1673209 6362624 10 m 2015-10-14 Kärlväxter Neottia nidus-avis nästrot Fridlyst Ekese, Ardre 1672305 6363481 10 m 2015-06-25 Kärlväxter Neottia nidus-avis nästrot Fridlyst Fridhem V., Ardre 1673193 6362389 10 m 2015-06-25 Revlummer X Fridlyst enl. Artskyddsförordningens bilaga 2. Ryl EN X Signalart enl. SKS. Svampar Ullticka NT X Signalart enl. SKS. Mossor Långfliksmossa X Signalart enl. SKS. Fåglar Kungsfågel VU X Fridlyst enl.

Vackra ängs- och hagmarker med växter som vildlin, nattviol och kattfot. Revlummer. 14.