Balansrapport - Bobergsstugor.se

3730

Vad är ett skattekonto och hur bokför man det? - PwC:s bloggar

5 391,00. Summa Eget kapital. -1 129 052,36. -1 255 135,36. -126 083,00. Skulder. Kortfristiga skulder.

Personalens källskatt

  1. Svensk thailändska föreningen
  2. Gymnasieskolor uppsala distans

Personalens källskatt, avgifter och löneavdrag. 583. 2. 585.

Går det att ställa krav på att anbudsgivare ska vara registrerad

Skatteskulder. 2710. Personalens källskatt.

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige?: en empirisk

50, 25, Personalens källskatt och löneavdragskonton. 51, Personalens källskatt SLÖR, Endast ek-pers.avd, 2510. 52, Införsel, Endast ek-pers.avd, 2530. 2710 Personalens källskatt. 33 896,00. 33 896,00. 5 706,00.

BALANSRAPPORT FÖR BRF SICKLAHUS 05-01-01 - 05-12-31: Kontonr: Kontonamn: IB 2005: UB 2005: DIFF: Omsättningstillgångar: Kassa och bank: 1010: Kontantkassa Personalkostnad. Bruttolön 7010 löner - Skatt 2710 personalens källskatt. Nettolön 1920/1930 postgiro/bankgiro. Löner Debet 58 500 Personalens källskatt Kredit 20 566 Belopp och procent för privatpersoner inkomstår 2019.
Odla sockerbetor ekologiskt

-23 517,24. -23 517,24. 2930. Upplupna styrelsearvoden.

Om du betalat skatten från ditt privata konto så ska betalningen inte bokföras. Bokföra anstånd med moms, arbetsgivaravgifter och personalens källskatt. 2020-05-08. I samband med coronakrisen beviljar Skatteverket regel­mässigt anstånd med betalning av moms, arbetsgivar­avgifter och källskatt. 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag (SCB) 27 27 27 Personalens källskatt (SCB) 271 271 271 Införsel 273 273 273 Lönsparande 274 274 274 Kollektivförsäkringar m.m. 275 275 275 Fackföreningsavgifter 276 276 276 Övriga löneavdrag 279 279 279 28 … Datum för skattedeklaration och betalning av moms, arbetsgivaravgifter, personalens källskatt och F-skatt för bolag (med omsättning på högst 40 miljoner kronor) Aktuella datum för 2021: Den 12 varje månad förutom januari och augusti, då gäller den 17e. 2020-04-24 Personalens källskatt och sociala avgifter; Inkomstdeklaration bolag; K10 .
Telge energi

922. Betalda premier, pensioner,. 4611. S4122.

-1 754,67. -895,96. -2 650,63. Löneskatt. 23 034 kr.
Språknyckeln c pdfBalansrapport 2015 - Gym1Uno

Upplupna semesterlöner. 0,00. -23 517,24. -23 517,24. 2930.

Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar - Leader

2020-05-08. I samband med coronakrisen beviljar Skatteverket regel­mässigt anstånd med betalning av moms, arbetsgivar­avgifter och källskatt. 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag (SCB) 27 27 27 Personalens källskatt (SCB) 271 271 271 Införsel 273 273 273 Lönsparande 274 274 274 Kollektivförsäkringar m.m. 275 275 275 Fackföreningsavgifter 276 276 276 Övriga löneavdrag 279 279 279 28 … Datum för skattedeklaration och betalning av moms, arbetsgivaravgifter, personalens källskatt och F-skatt för bolag (med omsättning på högst 40 miljoner kronor) Aktuella datum för 2021: Den 12 varje månad förutom januari och augusti, då gäller den 17e. 2020-04-24 Personalens källskatt och sociala avgifter; Inkomstdeklaration bolag; K10 . Oavsett hur ditt företags behov ser ut kan du lugnt lämna över ansvaret att deklarera och rapportera till Skatteverket till oss. Vi ger dig en sammanställning över vilka skatter företaget behöver betala, och när det ska betalas.

-23 922,75. 2711. Källskatt Prispengar SOC. -243 239,00. 243 239,00. 0,00. 2730. Lagstadgade soc avgifter.